Không khí bầu cử tại khu vực 7 San Jose

Không khí bầu cử tại khu vực 7 San Jose

Ngày 6/11, tại văn phòng của nghị viên Nguyễn Tâm tại khu vực 7 San Jose đã có một bầu không khí rất sôi nổi khi rất nhiều đồng hương đã đến để ủng hộ nghị viên Nguyễn Tâm. Xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.