08/10/2013 | 0

KHÔNG CÓ DẤU HIỆU THỎA THUẬN TẠI QUỐC HỘI VỀ TÌNH TRẠNG BẾ TẮC NGÂN SÁCH

KHÔNG CÓ DẤU HIỆU THỎA THUẬN TẠI QUỐC HỘI VỀ TÌNH TRẠNG BẾ TẮC NGÂN SÁCH

Tin Hoa Thịnh Đốn – Chính phủ bước vào tuần đóng cửa thứ 2 và thời hạn chót ngày 17 tháng 10 để nâng mức trần nợ công đang tới gần, tuy nhiên các nghị sĩ Cộng Hòa và Dân Chủ vẫn chưa có dấu hiệu thỏa hiệp và tiếp tục đổ lỗi cho nhau về những vấn đề tài chính của đất nước. Tổng thống Obama và lãnh đạo đảng Dân Chủ kêu gọi một tiếng nói chung trong vấn đề ngân sách và nâng trần nợ công, nhằm đưa chính phủ hoạt động trở lại và thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ.Lãnh đạo Dân Chủ chiếm đa số tại Thượng viện Harry Reid cho biết Thượng Viện dự trù sẽ tiến hành bỏ phiếu về dự luật tăng trần nợ công trong tuần này.

Họ tin sẽ hội đủ số phiếu tán thành để có thể thông qua dự luật nâng trần nợ công, miễn là các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng Viện cho phép dự luật này được thông qua với đa số phiếu. Trái với tuyên bố trên của ông Harry Reid, Chủ tịch Hạ Viện đảng Cộng Hòa John Boehner cho biết Hạ Viện đã làm việc để thông qua các dự luật cho phép chính phủ hoạt động trở lại, nhưng tất cả các dự luật đều bị Thượng Viện bác bỏ. Đảng Cộng Hòa yêu cầu tiến hành cải cách ngân sách rộng rãi, như một phần của thỏa thuận về nâng trần nợ và khẳng định sẽ không đồng ý với mọi phương án nâng trần nợ quốc gia nếu không nhận được sự nhượng bộ từ chính quyền Tổng thống Obama.