08/08/2016 | 0

Không chỉ nên hài lòng với cơm no áo mặc

Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của một nghệ sĩ Việt Nam, bà có kể lại một câu chuyện của cá nhân bà sau khi đi biểu tình chống Trung Cộng tại Hà Nội về; một cặp vợ chồng bạn thân cho rằng họ ủng hộ việc chống Trung Cộng của bà nhưng lại không đồng tình việc đi biểu tình vì làm thế sẽ gây bất ổn xã hội!

Tại sao lại có một tầng lớp ở Việt Nam suy nghĩ như thế? Là vì họ hài lòng với cái hiện có và rất sợ mất nó nếu như có sự thay đổi, dù đứng trước nạn Hán hóa đang diễn ra ngay trước mắt. Từ ngàn xưa, xuyên qua chế độ quân chủ cho đến thời đảng trị, giới cầm quyền cho là hễ cho dân đủ ăn, đủ mặc là họ sẽ không nổi loạn. Và người dân cũng thoả mãn với khế ước xã hội bất thành văn đó; chỉ cần đủ ăn đủ mặc là thỏa mãn.

Người dân để cho giai cấp cầm quyền có tất cả chỉ đổi lại miếng ăn áo mặc. Đây là một khế ước xã hội hoàn toàn có lợi cho phe cầm quyền. Ở Mỹ, hiến pháp nâng quyền của người dân lên tầm cao mới, người dân không chỉ cần đủ ăn đủ mặc mà còn có quyền mưu cầu hạnh phúc. Và người dân đòi hỏi có được những điều kiện để mưu cầu hạnh phúc như an sinh xã hội, giáo dục và y tế cho con cái.

Chừng nào người dân ỏ Việt Nam còn chỉ khư khư ôm lấy cái đủ ở cơm ăn áo mặc và không đòi hơn thế, chừng đó đảng cộng sản còn có thể thống trị ở Việt Nam.