19/02/2014 | 1

Không biết chữ vẫn lên lớp tuần tự

Một bài báo Tuổi Trẻ nói về một việc khá hài, đó là viêc năm học sinh Trường tiểu học Thanh Văn, tỉnh Nghệ An, mặc dù không biết đọc hay viết nhưng vẫn lên lớp tuần tự. Đến nổi phụ huynh của một trong năm em phải bức xúc cho biết: “Vô lý quá! Hết năm học năm 2013 con tôi là Nguyễn Thị Lê được học hè để lên lớp 4 nhưng viết không được, đọc cũng không được”. Việc này có lẽ chỉ xảy ra trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa phải không quý vị?