22/11/2013 | 0

KHÔNG ẢNH KHU VỰC 3 PHỤ NỮ BỊ LÀM NÔ LỆ 30 NĂM

KHÔNG ẢNH KHU VỰC 3 PHỤ NỮ BỊ LÀM NÔ LỆ 30 NĂM

Tin Luân Đôn – Ba phụ nữ bị làm nô lệ trong 30 năm tại một căn nhà trong thành phố Luân Đôn đã được giải cứu. Trong đó có một ngưới đã làm công tác phục dịch cả cuộc đời. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông và một người phụ nữ 67 tuổi. Cảnh sát cho biết 3 người phụ nữ làm nô lệ gồm một người Mã Lai 69 tuổi, một người Ái Nhĩ Lan 57 tuổi và một người Anh 30 tuổi. Không có bằng chứng lạm dụng tình dục trong thời gian 3 người phụ nữ bị làm nô lệ, và hiện không rõ người nhỏ tuổi nhất đã được sinh ra như thế nào. Ba người phụ nữ đã bị giới hạn tự do, nhưng trong ngày 18 tháng 10 một trong 3 nạn nhân đã gọi điện thoại cho một tổ chức từ thiện sau khi xem một chương trình chống nô lệ cuả đài BBC. Sau khi xây dựng sự tin tưởng với nhân viên tổ chức từ thiện Freedom Charity, 2 người phụ nữ trẻ hơn đưa nhân viên từ thiện tới nhà gặp người phụ nữ Mã Lai, cả 3 được giải cứu trong ngày 25 tháng 10, cảnh sát đã giữ kín nội vụ cho tới khi bắt được cặp đàn ông và người phụ nữ đã buộc 3 phụ nữ nô lệ làm công việc nội trợ và phục dịch. Bộ trưởng Tội phạm và An ninh Anh James Brokenshire nói Thủ tướng David Cameron đã kinh hoàng với sự phát hiện và vụ này làm cho các cơ quan an ninh phải gia tăng sự theo dõi để tìm ra những người bị làm nô lệ. Trong tháng 10, Global Slavery Index cho biết đang có 30 triệu người làm nô lệ trong 162 nước. Anh là nước đứng thứ 160 trong danh sách, nhưng được ước tính đang có khoảng 4,000 nô lệ.