17/01/2014 | 0

Khói Thải Ô Nhiễm Phải Đóng Đường Tại Hà Bắc

Khói Thải Ô Nhiễm Phải Đóng Đường Tại Hà Bắc

Bắc Kinh, Trung quốc (Reuters)
Sương khói ô nhiễm ở Bắc Kinh đã làm cho nhiều con đường tỉnh Hà Bắc phải đóng cửa.
Chỉ số ô nhiễm không khí PM 2.5 phân tử đã được coi là mức tai hại, nhưng chỉ số tại Bắc Kinh đã lên trên 220 vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Sáu. Trong ngày thứ Năm chỉ số đã lên con số 500 vào những giờ buổi sáng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, con số 300 là mức độ nguy hiểm.
Thành phố Thạch Gia Trang là thủ phủ tỉnh Hà Bắc, chỉ số đã lên trên 800 trong chiều thứ Sáu và 12 con đường xa lộ đã hoàn toàn bị đóng cửa hay đóng cửa từng phần.
Trước sự tức giận của dân chúng Bắc Kinh về tình trạng ô nhiễm, Đô trưởng Vương An Thuận hứa hẹn sẽ cắt giảm sử dụng 2.6 triệu tấn than đá, và dùng 15 tỷ quan, tương đương với 2.4 tỷ mỹ kim, để cải thiện chất lượng không khí trong năm nay.
Hà Bắc là tỉnh sản xuất thép lớn nhất ở Trung Quốc, là nơi có 7 thành phố trong 10 thành phố ô nhiễm nhất trong nước.

Huệ Võ