28/01/2014 | 0

Khối Nam Mỹ và Caribbean Họp Tại Cuba

Khối Nam Mỹ và Caribbean Họp Tại Cuba

Havana, Cuba (Reuters)
Hội nghị thượng đỉnh của khối Cộng đồng Châu Mỹ La Tinh và các Nước Caribbean gọi tắt là CELAC lần thứ nhì đã diễn ra tại thủ đô Havana của Cuba với sự tham dự của ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon và những nguyên thủ quan trọng như Tổng thống Dilma Rousseff của Brazil, Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela.
Ngoại trưởng các nước CELAC đã họp trong ngày hôm qua để chuẩn bị cho chương trình cuộc họp thượng đỉnh ngày thứ Ba.
Tổng thống Evo Morales đã làm vui người yêu chuộng túc cầu bằng cách tham gia một trận đấu.
Chiều hôm qua, những nguyên thủ tới Cuba có Tổng thống Horacio Cartes của Paraguay và Tổng thống Laura Chinchilla của Costa Rica.
Khi tới Cuba, Tổng thống Cartes nói rằng ông ta hy vọng các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị sẽ nhận ra rằng sự phát triển không lợi ích gì nếu không đem lại lợi ích và phục vụ cho người dân.
Khối CELAC gồm có 33 nước, được thành lập trong tháng 12 năm 2011 tại thủ đô Caracas với mục đích đoàn kết các nước Châu Mỹ La Tinh và vùng biển Caribbean.
Cuộc hội nghị thượng đỉnh sẽ thảo luận về sự liên kết kinh tế trong khối, những thách thức trong vùng, chống nghèo đói và duy trì hòa bình.

Huệ Võ