11/10/2015 | 0

Khối G20 ngăn chặn trốn thuế

Khối G20 ngăn chặn trốn thuế

Lima, Peru. (Reuters) – Các bộ trưởng của khối 20 quốc gia phát triển thoả thuận yểm trợ một kế hoạch chống lại các công ty đa quốc gia trốn thuế bằng cách chuyển lợi tức đến nơi khác có thuế suất thấp hơn.

Tại cuộc hội nghị hàng năm của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế tại thủ đô Lima của Peru, các bộ trưởng tài chính của khối 20 quốc gia đã đồng ý thông qua một kế hoạch được gọi là chống lại sự chuyển dịch làm xói mòn lợi nhuận. Theo kế hoạch này, hệ thống thuế của 20 quốc gia phát triển đều có những sơ suất, tạo điều kiện để các đại công ty quốc tế, chẳng hạn như Google và Starbucks trốn những khoản thuế lên đến hàng chục hoặc hàng trăm tỉ Mỹ kim mỗi năm.

Kế hoạch mới này buộc các công ty có lợi tức ít nhất 750 triệu euro phải nộp thuế tại các quốc gia mà họ thu được lợi tức qua hoạt động kinh doanh. Kế hoạch này không phải là văn kiện có tính chất ràng buộc về pháp lý, Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế vẫn là tổ chức giúp các quốc gia ngồi lại với nhau. Khối 20 quốc gia cũng ký kết một văn bản cam kết sẽ thay đổi chính sách thuế, để tránh đánh thuế hai lần.

Tổng thư ký Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế cho rằng, mỗi quốc gia sẽ tự giải quyết những vấn đề rào cản của riêng họ và thúc đẩy sự hợp tác hệ thống quốc tế trong khối. (Song Châu)