01/08/2015 | 0

Khởi đầu của Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát

Khởi đầu của Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát

Washington, DC. (CBS) – Dân Biểu Cathy McMorris Rodgers tuyên bố, chỉ trong vòng 7 tháng ,Quốc Hội do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã thực hiện cải tổ, cân bằng ngân sách, cải thiện việc chăm sóc cựu chiến binh, bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu điện thoại, đồng thời bảo đảm Quốc Hội có tiếng nói trong thỏa thuận nguyên tử với Iran.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, chủ tịch Hội Nghị Đảng Cộng Hòa Hạ Viện nói Quốc Hội đã thực hiện cải tổ thực sự đầu tiên trong gần 2 thập niên. Nay người cao niên sẽ yên tâm về chương trình Medicare và người đóng thuế sẽ tiếp kiệm được 2,900 tỷ Mỹ kim dài hạn. Bà cũng ca ngợi kế hoạch ngân sách cân bằng của Hạ Viện và Thượng Viện trong vòng 10 năm, kể từ năm 2001, đồng thời áp dụng những công cụ mới để chống lại nạn buôn người, nguồn lực mới để cải thiện việc chăm sóc cho cựu chiến binh, cùng một kế hoạch thúc đẩy thương mại và việc làm tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, Dân Biểu Rodgers cũng cho biết Quốc Hội đã chấm dứt việc thu thập dữ liệu điện thoại trên qui mô lớn và bảo đảm Quốc Hội sẽ có tiếng nói trong thỏa thuận nguyên tử tồi với Iran.

Theo bà Rodgers, kể từ năm 2010, khi đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Hạ Viện, các nhà lập pháp cũng đã cắt giảm chi tiêu hơn 2,100 tỷ Mỹ kim, bảo vệ 99% người dân Hoa Kỳ khỏi việc tăng thuế vĩnh viễn. (Nguyên Trân)