12/12/2015 | 1

Khởi công xây dựng cầu Châu Đốc

Khởi công xây dựng cầu Châu Đốc

Cầu Châu Đốc có tổng mức đầu tư trên 850 tỉ đồng. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 3.26 km. Chiều dài cầu 667 m, với điểm đầu nối vào Quốc lộ 91 tại Km 113+071 thuộc địa phận phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc và điểm cuối tại khu vực giao với đường tỉnh 953, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Dự kiến cầu hoàn thành vào đầu năm 2017.

Cầu Châu Đốc là công trình xóa bến phà thứ 9 ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước đó có 6 cây cầu được xây dựng thay thế bến phà, gồm Mỹ Thuận, Cần Thơ, Rạch Miễu, Hàm Luông, Cổ Chiên và Mỹ Lợi. Cầu Vàm Cống và cầu Cao Lãnh dự kiến thông xe năm 2017.

Cầu Châu Đốc có quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Khổ thông thuyền: BxH = 75x11m; bề rộng cầu: B=12m. Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; tải trọng va tàu: tương ứng sông cấp I.

Hiện nay thời gian qua phà Châu Giang, đầu bến Châu Đốc sang thị xã Tân Châu là 60 phút.

Vũ Minh Ngọc / SBTN