27/10/2016 | 1

Khoảng cách thu hẹp giữa Hillary Clinton & Donald Trump

Khoảng cách thu hẹp giữa Hillary Clinton & Donald Trump

New York, New York. (CBS) – Theo kết quả một cuộc thăm dò công bố vào hôm qua, khi chỉ còn không đầy 2 tuần lễ là tới ngày bầu cử 8 tháng 11, tỷ lệ dẫn trước của bà Clinton đang bị thu hẹp lại.

Fox News vừa phát hành kế quả một cuộc thăm dò, trong đó cho thấy bà Clinton chỉ dẫn trước ông Trump 3 điểm, tức là 44% trên 41%.

Trong số những người được khảo sát có 10% dành cho đảng thứ ba và 4% tuyên bố vẫn chưa quyết định. Như vậy tỷ lệ dẫn trước của bà Clinton có tụt giảm chút ít so với tuần trước, lúc đó là 45% trên 39%. Còn tuần trước nữa là 45% trên 38%.

Sự thay đổi này có thể do nguyên nhân từ phía các cử tri độc lập. Tuần trước ông Trump được 7 điểm lợi thế từ cử tri độc lập. Nhưng tuần này ông Trump được 13 điểm lợi thế từ phía họ, tức là 41% trên 28%.

Cử tri độc lập cũng bầu cho ông Gary Johnson 14%, và cũng bầu cho bà Jill Stein 7%.

Cũng trong cuộc thăm dò này của Fox News, lòng trung thành của đảng Cộng Hòa dành cho ông Trump bắt đầu quay trở lại. 83% đảng Dân Chủ ủng hộ bà Clinton, và 81% đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Trump.

Trong khi đó, kết quả khảo sát của NBC News hoàn toàn khác biệt với Fox News. Theo khảo sát của ABC News, bà Clinton dẫn trước với hai con số, tức là 50% trên 38%. Còn theo khảo sát của CBS News, khoảng cách giữa bà Clinton với ông Trump vẫn còn khá xa, tức là 47% trên 38%. (Mai Đức)