13/11/2014 | 0

Khoảng cách học sinh giàu nghèo ngày càng tăng ở Oklahoma

Khoảng cách học sinh giàu nghèo ngày càng tăng ở Oklahoma

Tulsa, Oklahoma. (CBS) – Hầu hết giáo viên công lập ở Tulsa cho rằng khoảng cách đang gia tăng giữa học sinh nghèo và học sinh truy cập công nghệ kỹ thuật mỗi ngày.

Các giáo viên gọi đây là sự phân cách số. Tất cả học sinh trường tiểu học Lee đều được tiếp cận computer ở trường, nhưng em nào không có điều kiện sử dụng computer ở nhà, thường gặp khó khăn nếu muốn bắt kịp bạn học hoặc điểm bài kiểm tra rất thấp. Giáo viên Toán Richard Carter nói thời gian ngồi phòng computer của học sinh lớp 4 và lớp 5 rất quý giá. Ông đồng ý với kết quả khảo sát cho rằng 84% giáo viên nói việc tiếp cận công nghệ kỹ thuật rất quan trọng cho sự thành công của học sinh.

Năm ngoái, cử tri thông qua trái phiếu Smart and Secure Schools trị giá 38 triệu Mỹ kim, nhằm đưa công nghệ kỹ thuật vào lớp học. 73% giáo viên nói mỗi học sinh nên có một computer, hoặc một laptop ở nhà. Theo giáo viên Richard, học sinh sống trong gia đình nghèo không có công nghệ kỹ thuật thường tụt hậu so những đứa trẻ khác. Ông nói rất khó tính toán sự phân cách số, nhưng ông có thể nhìn thấy sự khác biệt trong lớp học. Ông không phóng đại sự phân cách, nhưng hy vọng các trường có biện pháp giúp học sinh nghèo để các em có thể tiếp cận công nghệ kỹ thuật thường xuyên hơn. (Mai Đức)