Khoá huấn luyện truyền thống hướng đạo & văn hoá Việt Nam lần thứ 17

Khoá huấn luyện truyền thống hướng đạo và văn hoá VN lần thứ 17 được tổ chức tại Camp Sayer thuộc thành phố Milton tiểu bang Massachusetts bao gồm 24 khoá sinh đến từ 3 liên đoàn trong miền đông bắc Hoa Kỳ và Canada: liên đoàn Hồn Việt 252, liên đoàn Lạc Việt Canada và liên đoàn Bạch Đằng Boston, MA. Đặc biệt chúng tôi nhận thấy có các trưởng của khoá huấn luyện đến từ California, có trưởng Lê Đức Phẩm, trưởng Trần Xuân Đức và trưởng Nguyễn Trí Tuệ, đến từ Houston tx có trưởng Nguyễn Cao Bình, và từ Washington DC có trưởng Võ Thành Nhân, trưởng Đỗ Quốc Tiến, và trưởng Võ Thiện Toàn. Hướng đạo là một phong trào giáo dục cho thanh thiếu niên sinh hoạt ngoài trời, học hỏi và phát triển kỷ năng sinh hoạt trong gia đình, đoàn thể và ngoài xã hội, điều đó cho chúng to thấy hướng đạo là một phương pháp giáo dục có hiệu quả, nó đào tạo ra những công dân tốt để phục vụ cho xã hội theo lý tưởng giúp đở cộng đồng, nhưng tại sao Hướng đạo chỉ có thể phát triển mạnh ở các quốc gia có nền tự do dân chủ và không được sinh hoạt tự do tại các nước cộng sản như Việt nam. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây.