KHOA HỌC GIA VIỆT CHẾ TẠO QUẦN ÁO TỰ LÀM SẠCH

KHOA HỌC GIA VIỆT CHẾ TẠO QUẦN ÁO TỰ LÀM SẠCH

Tin Natick – Ông Quốc Trương, một khoa học gia vật lý của quân đội Hoa Kỳ đã gây sự chú ý khi chế tạo ra một loại quần áo tự làm sạch. Trong 5 năm qua tại Trung Tâm Nghiên Cứu, Phát Triển và Kỹ Thuật Quân Đội Mỹ ở Natick, tiểu bang Massachusetts, Quốc Trương và nhóm của ông đã nghiên cứu để phát minh ra loại quần áo sẽ không bị bẩn. Quân đội Mỹ đang có khoảng một triệu binh sĩ, bao gồm lính hiện dịch, trừ bị, và Vệ Binh Quốc Gia. Mỗi quân nhân được phát năm bộ quân phục. Với sự hao mòn thường xuyên mà những bộ đồ lính trải qua trên chiến trường, phải mất nhiều công giặt ủi.

Được một vị tướng thách ông làm sao phát minh ra được một loại quân phục không cần phải giặt sạch, Quốc Trương đã xem xét mức độ phân tử của vải và những chất làm dơ vải, để tạo ra những bộ đồ lính thực sự chống lại được một loạt các chất dựa trên nước hoặc dầu, Quốc Trương và nhóm của ông đã nghiên cứu để tạo ra cái mà ông gọi là lớp phủ toàn kháng omniphobic. Lớp phủ này một khi tráng lên vải thì nó sẽ đẩy lùi bất cứ thứ gì.

Phần lớn các cuộc thử nghiệm được thực hiện trên những chiếc máy mà Quốc Trương và những người cộng sự của ông đã phải tự mình phát minh ra. Các cuộc xét nghiệm cho thấy rằng những chất thông dụng hàng ngày, như sốt cà chua hoặc nước kẹo sô cô la, có xu hướng bị đẩy lùi hoặc trượt ra khỏi vải may đồ lính, và nó có thể chống lại các chất bám dai như dầu máy.

Quốc Trương cũng tìm ra được một giải pháp cho thứ mùi hôi có thể phát xuất từ quần áo không được giặt. Bằng cách cho thêm các chất phụ gia chống vi khuẩn vào lớp phủ, mùi hôi không còn là một vấn đề nữa. Thử nghiệm loại vải quân phục ấy trong phòng thí nghiệm đã đưa đến việc thử nghiệm trên các quân nhân vào năm 2011. Nay cuộc thử nghiệm đang được tiến hành ở Fort Riley tiểu bang Kansas, trong lúc ông Quốc Trương và nhóm của ông đang làm việc với công ty Luna Innovations, có trụ sở tại Virginia, để tinh chế và cải thiện loại vải tự làm sạch. Một mối thách đố lớn cho quân phục là bùn, đặc biệt là khi nó là nó ngấm chặt vào vải.