KHOA HỌC GIA CẤU TẠO THỎ TỎA SÁNG TRONG BÓNG TỐI

KHOA HỌC GIA CẤU TẠO THỎ TỎA SÁNG TRONG BÓNG TỐI

Tin Istanbul – Các khoa học gia tại Hawaii và Istanbul đã cấu tạo một loại thỏ tỏa sáng trong bóng tối. Hai con thỏ có gene biến đổi đã được sinh ra vào đầu tháng này tại viện đại học của Istanbul trong đợt sinh ra của 8 con. Các nhà nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng đến một kỹ thuật hiệu lực biến đổi phát triển bởi nhóm nghiên cứu y khoa tại viện đại học của Hawaii ở Manoa. Dưới ánh sáng bình thường, hai con thỏ nhìn với một mầu trắng tương tự như anh em của chúng, nhưng khi trời tối, cặp đôi tỏa sáng trong một mầu xanh lá cây rõ rệt. Trong thời kỳ phôi thai tất cả 8 con thỏ đã được tiêm chích với một chất hóa học huỳnh quang từ DNA của Jellyfish.

Những mầm phôi thai này sau đó được đặt trở lại vào mẹ thỏ, và khi đợt thỏ sinh ra 2 trong số những con thỏ đã mang theo gene tỏa sáng. Điểm chính của cuộc thử nghiệm này đã là để trình bày kỹ thuật điều khiển sự di truyền phát triển tại University of Hawaii là hiệu quả trong loài thỏ. Trong khi cặp đôi không phải là cặp thỏ đầu tiên tỏa sáng sản xuất trong phòng thử nghiệm, nhưng chúng là cặp đầu tiên dùng đến kỹ thuật nói trên. Mục đích của cuộc nghiên cứu là để giới thiệu sự lợi ích của gene mới vào trong người của thỏ cái, sau đó lựa ra chất hóa học tạo ra sữa sản xuất bởi những con thỏ cái. Theo lời các nhà nghiên cứu, điều này có thể dẫn đến những đường lối hữu hiệu để sản xuất thuốc men cho con người.