Khi tín ngưỡng & luật pháp mâu thuẫn

Chương trình LUẬT PHÁP & XÃ HỘI kỳ này tổ hợp luật sư Đỗ Phủ & anh Tuấn sẽ nói về vấn đề bà thư ký quận hạt ở tiểu bang Kentucky – Kim Davis, không ký vào giấy hôn thú cho những cặp đồng tính. Tuần trước, tòa án liên bang đã bắt bà này ở tù 6 ngày. Điều này đang gây ra sự tranh cãi rất lớn. Bà Kim Davis nói rằng nếu bà ký vào những hôn thú đó thì sẽ đi ngược lại với sự tín ngưỡng của bà. Vậy giữa vấn đề tự do tín ngưỡng của một người và làm theo pháp luật trong công việc thì cái nào đúng? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.