Khi Nào Bắc California Có Được Ban Đại Diện Cộng Đồng?

Tiếp theo phóng sự “Lý do tại sao San Jose chưa bầu được ban đại diện cộng đồng”, trong phóng sư hôm nay phóng viên Vũ Nhân phỏng vấn hai ông cựu Chủ tịch Cộng đồng người Việt Quốc Gia Bắc Cali là ông Phạm Hữu sơn và ông Vũ Huynh Trưởng. Đây là hai vị đại diện cho cộng đồng người việt Quốc Gia Bắc Cali trước khi tồ chức bầu cử và ý kiến của kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ về vấn đế của cộng đồng tại Bắc Calfornia.