Home Blog Khi đảng CSVN kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến…. (Văn Chu)

Khi đảng CSVN kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến…. (Văn Chu)

Đảng CSVN đã từng tự nhận mình xây dựng một chế độ dân chủ trăm lần hơn các nước tư bản, trong tinh thần đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ tập thể. họ cũng tự nhận là đảng của họ là từ dân, do dân và vì dân. Cho nên họ thường tạo hình thức cho người dân đóng góp ý kiến vào những vấn đề quan trọng của đất nước như đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi hiến pháp và vào dự thảo các văn kiện chuẩn bị cho đại hội đảng.

Ta đã biết kết quả thực tế của việc mời gọi nhân dân đóng góp ý kiến cho bản dự thảo hiến pháp năm 2013. Mặc cho bao nhiêu sự lên tiếng, kiến nghị những điều khoản cần thay đổi, cuối cùng nhà cầm quyền CSVN vẫn đưa ra những con số góp ý trên trời dưới đất (1) rồi kết luận “đại đa số nhân dân đồng ý” với bản dự thảo, và mọi chuyện vẫn đâu hoàn đấy cơ bản vẫn như cũ.

Lần này gần đây nhất, CSVN lại kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến cho có vẻ dân chủ biết lắng nghe ý kiến nguyện vọng nhân dân. Ta hãy xem đoạn văn dưới đây trên báo Quân Đội Nhân Dân ngày 12/10 vừa qua: (2)

“Trong tình cảm, nhận thức của hầu hết người dân Việt Nam, việc Đảng cũng là việc dân, việc nước cũng là việc của mỗi người, mỗi nhà. Bởi Đảng ta có vững mạnh, đất nước ta có phát triển, thì mỗi người dân, mỗi gia đình mới có điều kiện hưởng thụ cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Vậy nên, vào mỗi dịp chuẩn bị Đại hội, Đảng ta đã công bố dự thảo các văn kiện để mong muốn đón nhận, tiếp thu, tập hợp được nhiều ý kiến tham gia đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Trong khi nhiều người dân đã đóng góp, hiến kế được nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thì cũng đã xuất hiện những ý kiến phiến diện, lệch lạc, thậm chí xuyên tạc quá khứ, bôi nhọ hiện tại và phủ nhận con đường đi tới tương lai của đất nước.”
Ta thấy gì ở đây? Một mặt “Đảng và Nhà Nước ta” vừa kêu gọi bà con nhân dân đóng góp ý kiến, nhưng ngay liền đó đánh phủ đầu chặn ngay những ý kiến trái chiều chưa ai kịp nêu ra!
Thế nào là những ý kiến “phiến diện, lệch lạc, thậm chí xuyên tạc quá khứ, bôi nhọ hiện tại và phủ nhận con đường đi tới tương lai của đất nước”? “Đảng ta” tuôn luôn một loạt những cụm từ phê phán đấu tố nặng nề làm người ta liên tưởng ngay đến tội danh đã từng làm người dân run sợ từ khi đảng cướp được chính quyền: “phản động”. Phản động là một tội danh mơ hồ, nhưng từ đó đến nay ai mà bị chụp cho mũ phản động là bị trù dập chết thôi.
Qua giọng điệu phê phán phủ đầu đó, người dân có thể hiểu rằng những góp ý của mình nếu chẳng may mà không thuận tai và phù hợp với quan điểm của Đảng thì sẽ bị liệt vào hạng phản động, nên chẳng bõ góp ý. Và nếu mà có bị thủ trưởng hay phường khóm thúc ép góp ý cho có “không khí dân chủ” thì cũng chỉ góp ý hùa theo cho qua chuyện, cho xong nợ quỷ thần. Thế là Đảng lại có cơ sở để gáy to: “đại đa số nhân dân đồng ý”.
Có lẽ đảng CSVN đã rút được kinh nghiệm từ việc kêu gọi nhân dân góp ý cho bản dự thảo Hiến Pháp năm kia. Lúc đó người dân đã nêu lên rất nhiều ý kiến xây dựng, đòi bỏ các điều khoản phi lý trói buộc trong Hiến Pháp như điều 4, để đòi có được một bản hiến pháp bảo đảm tính dân chủ thực sự. Những ý kiến trái chiều với Đảng đó đã được phổ biến rộng rãi trong dư luận khi Đảng đã không còn khả năng hoàn toàn bưng bít kiểm soát thông tin.

Tuy cuối cùng đảng CSVN vẫn làm theo ý mình, bỏ ngoài tai những nguyện vọng nghịch nhĩ của nhiều bộ phận nhân dân, nhưng đảng quả đã bị tổn thương uy tín của chính mình khi bày ra trò chơi dân chủ giả hiệu; trong khi người dân lại chơi dân chủ thật, thẳng thắn, công khai bày tỏ bất đồng, và đảng coi đó là “xuyên tạc, bôi nhọ,v.v….” (như trích dẫn bài báo trên tờ Quân Đội Nhân Dân nêu trên).
Đó là lý do lần này đảng phải răn đe phủ đầu dân trước cho chắc ăn hơn. Nhưng liệu người dân có còn ngoan ngoãn với đảng như xưa không, khi mà ngày hôm nay Đảng không còn khả năng toàn trị, kiểm soát được thông tin và bao tử của quần chúng?
Ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy những kịch bản xẩy ra như sau:

  • Một số thành phần quần chúng, bất chấp đòn phủ đầu răn đe, tiếp tục thẳng thắn công khai góp ý trái tai Đảng, với tinh thần lộng giả thành chân, làm tới cho dân chủ thật luôn.
  • Đa số thầm lặng đã quá chán đảng sẽ lì ra chẳng thèm bận tâm có ý kiến gì, dù có bị thúc ép. Vì thực ra các văn kiện dự thảo đại hội Đảng là chuyện nội bộ của Đảng, nhiều lắm là chỉ liên hệ đến gần 4 triệu đảng viên đảng CS, chẳng dính dáng gì đến gần 90 triệu người và đất nước Việt Nam. Cứ coi việc bầu bán hiện nay trong đảng thì thấy, ngay cả đảng viên của họ cũng chẳng được biết, hay được có ý kiến gì, nói chi đến dân chúng?

Vì vậy, không thể đồng hoá chuyện nội bộ của một đảng với chuyện của toàn dân và đất nước. Đã đến lúc nên dẹp Đảng CSVN qua một bên, hay cho đảng đi chỗ khác chơi, để ý làm chi cho mệt!
Văn Chu

Bài viết được tác giả gởi đến SBTN

(Các bài viết trong mục Blog thể hiện quan điểm riêng của tác giả)