13/01/2015 | 2

Khẩu hiệu “Tôi không thích Đảng Cộng Sản” đang lan rộng ở Việt Nam

Khẩu hiệu “Tôi không thích Đảng Cộng Sản” đang lan rộng ở Việt Nam

Phong trào Nói Không Với Đảng Cộng Sản Việt Nam có lẽ là phong trào đặc biệt nhất do các nhà đấu tranh dân chủ trong nước phát động.

Chuyện bắt đầu khi ông Phùng Quang Thanh và Trần Đại Quang có bài phát biểu phải kiểm soát thật chặt những thông tin nói xấu đảng và nhà nước trước thềm đại hội đảng 12. Từ đó ông Lã Việt Dũng, một blogger sống tại Hà Nội và một số người bạn đã chính thức phát động phong trào TÔI KHÔNG THÍCH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Cho đến nay đã qua 10 ngày phát động, và có hàng ngàn người tham gia trên khắp cả nước

Phong trào nhằm khuyến khích người dân nói lên suy nghĩ của mình về đảng Cộng Sản với khẩu hiệu Tôi Không Thích Đảng cộng Sản Việt Nam. Với những khẩu hiệu ngắn gọn, cùng tầm vóc ảnh hưởng của những người đấu tranh trong nước, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến người dân.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nếu chỉ nói “Tôi Không Thích Đảng cộng Sản Việt Nam” thì quá đơn giản. Phải cần thể hiện thêm nhiều khẩu hiệu dài và đa dạng. Vì vậy đã có rất nhiều người dân đã sáng tạo ra những câu khẩu hiệu rất độc đáo. Ví dụ như “ Tôi Không Thích Đảng cộng Sản Việt Nam Vì Các Viên Chức Tham Nhũng Toàn Là Đảng Viên Cộng Sản”; hay “Tôi Không Thích Đảng Cộng Sản Việt Nam Vì Họ Hèn Với Giặc Ác Với Dân”.

Một số người tham dự đám tang của thân nhân gia đình người đấu tranh dân chủ, tận mắt chứng kiến các nhân viên an ninh mặc thường phục đã giật băng tang ghi tên các hội, nhóm làm người dân rất phẫn nộ. Đám tang mẫu thân của Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh cũng thấy cảnh tượng này. Ngay sau khi đám tang kết thúc, đã có ngay những khẩu hiệu như “Tôi Không Thích Đảng Cộng Sản Việt Nam Vì Họ Cho An Ninh Giật Băng Tang Vòng Hoa Người Quá Cố”.

Khi chia xẻ về ý nghĩa TÔI KHÔNG THÍCH của mình, nhiều người nói rằng chúng ta phải nói không với Đảng Cộng Sản để đất nước được phát triển. Phong trào được nhiều người hưởng ứng vì từ lâu đã căm phẫn đối với công an, chính quyền tham nhũng.

Tuấn Long / SBTN