01/05/2016 | 0

Khắp châu Á giới lao động bùng nổ biểu tình

Khắp châu Á giới lao động bùng nổ biểu tình

Seoul, South Korea. (Reuters) – Giới công nhân khắp Á châu đã tràn xuống đường phố trong ngày hôm nay là ngày lễ Lao động Quốc tế 1 tháng Năm để tham dự cuộc biểu tình đòi tăng lương và đòi cải thiện điều kiện làm việc.

Tại Nam Hàn, hàng chục ngàn người cầm biểu ngữ và hô khẩu hiệu tập họp tại Công trường Toà Thị chính thành phố ở Seoul để phản đối kế hoạch cải cách của chính phủ. Hồi tháng Chín qua, đại diện chính phủ Nam Hàn, giới quản trị doanh thương và đại diện của người lao động đã ký kết một hiệp ước 3 bên, cho phép các công ty sa thải những công nhân bất cẩn trong khi làm việc hoặc kém tay nghề chuyên môn. Quốc hội không chấp thuận thoả ước này.

Tại Jakarta, người biểu tình cầm biểu ngữ tụ họp trước dinh tổng thống làm tắt nghẽn giao thông để đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc trước mặt 1 ngàn 3 trăm nhân viên an ninh.

Tại Philippines, người lao động cũng đốt hình nộm của tổng thống Benigndo Aquino để lên án chính phủ tiền nhiệm của ông không chịu hành động để giải quyết các yêu sách của công nhân, và đòi tăng lương tối thiểu lên gấp đôi. (Song Châu)