23/01/2020 | 26

Khảo sát quốc tế 2019: Việt Nam vẫn là nhà nước chuyên chế

Khảo sát quốc tế 2019: Việt Nam vẫn là nhà nước chuyên chế

Việt Nam bắt giữ và xét xử hơn 40 nhà hoạt động trong năm 2019 (Vietnam Daily)

Theo đánh giá của The Economist Intelligent Unit, chưa đầy 6% dân số thế giới được sống trong một nền dân chủ đầy đủ- tỷ lệ này giảm so với tỷ lệ gần 9% vào năm 2015.

Có hơn 48% dân số thế giới được sống trong một nền dân chủ thuộc dạng nào đó. Hơn một phần ba dân số thế giới phải sống dưới chế độ toàn trị mà Trung Cộng chiếm một phần lớn.

Hoa Kỳ bị hạ từ mức một nền dân chủ đầy đủ xuống còn là một nền dân chủ bị khiếm khuyết hồi năm 2016.

The Economist Intelligent Unit khởi sự thực hiện phúc trình chỉ số dân chủ vào năm 2006. Trong năm 2019, điểm trung bình toàn cầu về dân chủ giảm xuống 5.44 điểm trên thang điểm 10- so với 5.48 của năm ngoái. Đây được đánh giá là kết quả tồi tệ nhất kể từ năm 2006. (BBT)