20/07/2017 | 0

Khảo sát mới: 88% người ủng hộ tổng thống Trump vẫn sẽ bầu lại cho ông

Khảo sát mới: 88% người ủng hộ tổng thống Trump vẫn sẽ bầu lại cho ông

Theo kết quả khảo sát mới của Reuters/Ipsos, khoảng một phần tám (12.5%) người bỏ phiếu cho Donald Trump trong cuộc bầu cử 2016, nói rằng họ không chắc sẽ bầu lại cho ông Trump, sau khi chứng kiến 6 tháng đầu tiên đầy khủng hoảng của chính phủ ông Trump.

Khảo sát cho thấy 88% người ủng hộ quyết định vẫn bầu lại cho ông Trump. Mặc dù trong thời gian qua, quốc hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát không thể thông qua dự luật xóa bỏ và thay thế Obamacare như lời cam kết.

Trong khi hầu hết cử tri bầu cho ông Trump trong ngày 8 tháng 11 năm ngoái khẳng định vẫn tiếp tục ủng hộ ông Trump, thì niềm tin của lớp cử tri da trắng cao niên đang bị sói mòn. Điều này tạo nên một thách thức tiểm ẩn đối với tổng thống.

Kết quả bầu cử cho thấy ông Trump chiến thắng nhờ vào số phiếu của cử tri đoàn, không phải nhờ vào số phiếu phổ thông. Vì vậy, hiện nay tổng thống Trump rất cần sự ủng hộ của mọi người, để thúc đẩy chương trình nghị sự của ông, thông qua một quốc hội bị chia rẽ, để có thể giành thêm nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020.

Kết quả khảo sát cho thấy 12% trong số những người ủng hộ hối tiếc sau khi bầu cho ông Trump vì họ vỡ mộng, và chắc chắn họ sẽ thay đổi lá phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020. Họ nói rằng nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay trong hôm nay, họ sẽ không bầu cho ông Trump.

7% trả lời họ không biết phải làm gì. Số còn lại tuyên bố sẽ không bầu cho ứng cử viên nào cả. (Mai Đức)