Khánh thành tượng đài Chiến Sĩ Việt – Mỹ tại Oklahoma

Ngày thứ bảy vừa qua 8/7/2017, Cộng Đồng Việt Nam Thành phố Oklahoma và Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài cùng các hội đoàn quân, cán, chính đã hoàn tất và hân hoan tổ chức tưng bừng lễ Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ. Buổi lễ được bắt đầu vào lúc 3 giờ 30 phút trưa với hơn 500 quan khách Việt, Mỹ đến tham dự. Về phía Hoa Kỳ có các vị giới chức trong thành phố đến tham dự như ông Thị Trưởng Thành phố Oklahoma Mick Cornett cùng phu nhân Terri Cornett, các vị trong hội đồng thành phố, Chuẩn tướng Louis Wilham Tham mưu phó Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ, Điêu Khắc Gia Thomas Jay Warren tác giả của 2 bức tượng đồng đến từ Oregon, các cựu quân nhân Hoa Kỳ và Việt Nam và đồng hương khắp nơi đến tham dự rất đông.