Khánh thành kỳ đài của CĐ người Việt ở Kansas & Gladstone

Vào lúc 2g trưa Chủ Nhật ngày 16-6 tại Tp Gladstone, trong khu thương xá little Saigon Plaza, CĐ người Việt quốc gia Kansas và Gladstone đã khánh thành Kỳ Đài để vinh danh thượng kỳ lá cờ vàng VNCH. CĐ người Việt ở Kansas và Gladstone rất ít và sống rải rác cho nên để xây dựng 1 Kỳ Đài vinh danh thượng kỳ lá cờ Vàng VNCH là một điều khó khăn đối với cộng đồng, nhưng vì lá cờ thiên của dân tộc, tiếp nối con đường của Cha ông cũng như muốn lưu giử bảo tồn lịch sử cho con cháu sau này biết được lá cờ chính nghĩa tự do