Khánh thành giai đoạn 1A Vườn Truyền Thống Việt tại San Jose

Thứ Sáu ngày 7/4/2017 tại San Jose đã diễn ra buổi lễ khánh thành giai đoạn 1A của Vườn Truyền Thống Việt. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Thị Trưởng San Jose – ông Sam Liccardo, các nghị viên ở các khu vực và nhiều đồng hương.