Khai trương văn phòng cáo thỉnh án phong Thánh LM Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp

Vào trưa thứ Bẩy 7/1/2017 tại thành phố Garden Grove, Nam California, văn phòng cáo thỉnh án phong thánh Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp, đã chính thức được khai trương. Buổi khai trương có sự tham dự của Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương các Linh Mục và đông đảo đồng hương đa số là Công Giáo.