Khai Trương Đài Phát Thanh Nam Radio

Nhằm cung cấp những tin tức, thời sự mau lẹ, sinh hoạt cộng đồng, vấn đề y tế, pháp luật và chương trình giải trí đến Người Việt trên toàn thế giới. Vào trưa thứ Tư 1/9/2021, đài phát thanh Nam Radio đã chính thức phát thanh tại trụ sở của đài, nằm chung với khu nhà của đài truyền hình SBTN thuộc thành phố Garden Grove, Nam California. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: