21/03/2022 | 121

Khai thác dầu thô ở Việt Nam giảm mạnh, mỏ mới thì khó tìm

Khai thác dầu thô ở Việt Nam giảm mạnh, mỏ mới thì khó tìm

Khai thác dầu- Nguồn hình Vietnamnet

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 21 tháng 3 năm 2022 loan tin, trữ lượng dầu thô ở các mỏ dầu của Việt Nam đã và đang cạn kiệt, trong khi việc thăm dò tìm kiếm các mỏ mới gặp nhiều khó khăn.

Nói về tình trạng khai thác dầu thô của Việt Nam hiện nay, ông Trần Sỹ Thanh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam cho biết, nếu trước đây Tập đoàn hút 1 tấn dầu thì số lượng dầu sẽ gia tăng 1.5 đến 2 lần.Còn bây giờ Tập đoàn hút 1 tấn thì chỉ bù đắp được 0.3 đến 0.4 lần. Vì vậy, tình trạng hút dầu tại các mỏ ở Việt Nam hiện nay là đang ăn lạm vào công sức của trước đây.

Theo dữ kiện của bộ Công thương Cộng sản, trong 5 năm từ 2016 đến 2020, tổng sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam đạt 121.14 triệu tấn quy dầu, trong đó khai thác dầu đạt 71.27 triệu tấn. Trong số 71.27 triệu tấn này thì 61.45 triệu tấn là khai thác ở các mỏ dầu trong nước, số còn lại 9.82 triệu tấn khai thác ở ngoại quốc. Tính riêng trong năm 2020, sản lượng khai thác dầu thô của Việt Nam chỉ còn 9.65 triệu tấn.

Trong khi một năm nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã phải cần đến 10 triệu tấn dầu thô, còn nhà máy lọc dầu Dung Quất thì cần đến 6.5 triệu tấn dầu thô để hoạt động. Vì vậy, từ năm 2018, nhà cầm quyền đã phải nhập dầu thô để cho nhà máy Nghi Sơn hoạt động.

Một khó khăn rất lớn khác của Việt Nam đó là, việc tìm kiếm các mỏ dầu mới đang trong tình trạng đáng báo động. Nếu trong giai đoạn 2011 đến 2015, nhà cầm quyền phát hiện ra 24 khu vực có dầu khí mới, và ký được 21 hợp đồng. Thì giai đoạn 2016 đến 2020, chỉ có 7 phát hiện dầu khí, nhưng chỉ ký được 3 hợp đồng mới.

An Nhiên