31/03/2016 | 1

Khai mạc hội nghị chánh án toà tối cao Đông Nam Á tại Sài Gòn

Khai mạc hội nghị chánh án toà tối cao Đông Nam Á tại Sài Gòn

Theo thông tấn xã Bernama của Malaysia, hội nghị các viên chức cao cấp ngành tư pháp của các quốc gia Đông Nam Á được tổ chức tại Sài Gòn, sẽ khai mạc vào ngày 1/4/2016.

Tham dự hội nghị này gồm các đoàn đại diện của toà án tối cao đến từ 10 quốc gia thành viên Hiệp hội Đông Nam Á. Đây là cuộc họp thường niên nhằm mục đích tăng cường mối giao hảo và hiểu biết lẫn nhau giữa các viên chức lãnh đạo toà tối cao, và để chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư pháp trong vùng, đồng thời thảo luận những vấn đề liên quan đến lợi ích chung.

Hội nghị này còn là cơ hội để các thành viên thuộc lĩnh vực tư pháp của các quốc gia Đông Nam Á trao đổi kinh nghiệm hoạt động thực tế, cũng như ý tưởng cải cách tư pháp và chuẩn mực của ngành tư pháp trong vùng. Tuy nhiên hệ thống tư pháp tại Việt Nam cộng sản chỉ là hệ thống pháp luật phi dân chủ, được thiết lập chỉ để củng cố sức mạnh của guồng máy bạo quyền. Vì vậy, các nhân vật lãnh đạo của toà án tối cao Cộng sản Việt Nam chắc chắn không học được gì ở các hội nghị mang tầm vóc quốc tế, dù chỉ trong phạm vi Đông Nam Á.

Song Châu / SBTN