Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Khai mạc đại hội Thánh Mẫu 2017

Khai mạc đại hội Thánh Mẫu 2017

Dòng Đồng Công Missouri Mừng Kỷ Niệm 40 năm tổ chức Ngày Thánh Mẫu được diễn ra từ ngày 3-8-2017 tới ngày 6-8-2017, với chủ đề “Làm Bất Cứ Điều Gì Ngài Bảo” và hướng về Kỷ Niệm 100 năm Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima. Giáo dân khắp nơi tại Hoa Kỳ, Canada, và Âu Châu đã về tôn vinh Đức Mẹ.

Vào lúc 7giờ tối Thứ Năm ngày 03 tháng 08 năm 2017 nơi khán đài chính diễn ra Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa và Kiệu Thánh Thể đã khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu 2017.

(1008)