30/12/2016 | 2

Khách Trung Cộng đến Việt Nam đông chưa từng có

Khách Trung Cộng đến Việt Nam đông chưa từng có

Khách Trung Cộng tại Nha Trang. (Ảnh: Văn Hoá Online)

Lần đầu tiên Việt Nam đón trên 10 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, số du khách Trung Cộng trong năm 2016 tăng 51.4%, là mức tăng kỷ lục của du khách từ Trung Cộng từ trước đến nay.

Theo số liệu từ Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, so với năm 2015, số du khách quốc tế tăng hơn 2 triệu lượt, tương đương 26%. Trong số 10.1 triệu lượt du khách quốc tế, du khách từ Châu Á chiếm 7.26 triệu, chiếm 72.5% và tăng 30.6% so với năm trước. Du khách từ Trung Cộng lên tới 2.7 triệu, chiếm số tỉ lệ cao nhất trong tổng số du khách quốc tế đến Việt Nam. Năm ngoái, tỉ lệ du khách Trung Cộng tới Việt Nam sụt giảm đang kể, khi chỉ có 1.7 triệu lượt, giảm hơn 200,000 người so với năm 2014. Trong vòng 5 năm trở lại đây, mỗi năm số du khách Trung Cộng tới Việt Nam đều chiếm từ 20 đến 25% tổng số du khách quốc tế.

Trong năm nay, du khách đến Việt Nam từ Châu Âu lên tới 1.6 triệu lượt người, tăng 18.2% so với năm ngoái. Du khách từ Châu Mỹ lên tới 735,100 lượt người, tăng 13.5%, trong đó du khách đến từ Hoa Kỳ lên tới 552,700 lượt người, tăng 12.5%. Theo các chuyên gia ngành du lịch, các nhân viên ngành du lịch Việt Nam vẫn thiếu huấn luyện, vì các trường chỉ dạy lý thuyết, mà không cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành.

Huy Lam / SBTN