11/05/2016 | 2

Khách hàng trả thêm tiền thuê hộp thư để bưu điện không đóng cửa

Khách hàng trả thêm tiền thuê hộp thư để bưu điện không đóng cửa

Auburn, California. (CBS) – Trụ sở bưu điện Auburn được xây dựng lần đầu tiên vào cuối thập niên 1870, đã bị đe doạ đóng cửa nhiều lần để tiết kiệm ngân quỹ.

Nay thì nhiều người lo lắng rằng họ không còn cơ hội để vào bưu điện Auburn. Một cư dân địa phương Frank Bartels nói rằng đó không chỉ là nơi du khách ngoại quốc đến thăm như là một địa điểm tiêu biểu của thành phố Auburn cổ kính, mà còn là nơi đông đảo người dân địa phương mở một hộp thư của mình.

Trong những năm sau này, chi nhánh bưu điện Auburn không còn là nơi kinh doanh lâu dài. Chi nhánh này đã được đưa vào hoạt động với một hợp đồng của một nhà thầu đã ký với Bưu điện Hoa Kỳ. Trị giá hợp đồng chỉ có 12 ngàn Mỹ kim một năm, và không được gia hạn. Nhiều người nói rằng chính quyền thành phố đã phải trang trải và trợ cấp chi phí hoạt động của chi nhánh bưu điện. Daniel Berlant, thành viên của hội đồng thành phố nói rằng ngân sách thành phố đã bị siết trong những năm gần đây và mọi người đã đồng ý phải giải quyết vấn đề để bảo đảm cung cấp cho lực lượng nhân viên cứu hoả và cảnh sát bảo vệ an ninh cho dân chúng.

Nhiều người nói rằng họ sẵn sàng trả tiền thuê hộp thư cao hơn để có thể giữ lại trụ sở bưu điện, còn là địa điểm tiêu biểu nét cổ kính của thành phố. (Song Châu)