09/10/2015 | 0

Kevin McCarthy: Nội bộ đảng Cộng Hòa rối bung, cần có khuôn mặt mới

Kevin McCarthy: Nội bộ đảng Cộng Hòa rối bung, cần có khuôn mặt mới

Washington, DC. (Reuters) – Đảng Cộng Hòa ở Quốc Hội rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi Dân biểu California Kevin McCarthy đột ngột tuyên bố bỏ cuộc.

Hôm thứ Năm, nhân vật số 2 của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện nói nếu muốn nội bộ đoàn kết và mạnh mẽ, họ cần một khuôn mặt mới để làm điều đó. Khi ông McCarthy tuyên bố muốn giữ chức vụ Chủ tịch Hạ Viện, ông gặp sự cạnh tranh từ các nhà lập pháp bảo thủ hơn. Họ là những người cảm thấy bị thiệt thòi dưới sự lãnh đạo của John Boehner. Do đó cuộc bầu cử chủ tịch Hạ Viện được hoãn lại cho tới khi có thông báo thêm. Ông McCarthy nói không muốn làm cho cuộc bầu cử trở nên khó khăn. Không muốn chiến thắng chỉ với 220 phiếu. Ông nghĩ điều tốt nhất cho đảng Cộng Hòa là toàn bộ 247 phiếu dồn cho một người xứng đáng nhất. Nếu muốn mạnh mẽ, đảng Cộng Hòa phải đoàn kết 100%. Với tình hình rối bung như thế, nhiều người hy vọng ông Boehner sẽ ở lại chức vụ cho đến khi vấn đề lãnh đạo được giải quyết.

Trước đó, ông Boehner thông báo sẽ nghỉ hưu bắt đầu từ ngày 30 tháng 10. Dân biểu Jason Chaffetz là chủ tịch ủy ban điều tra vụ Benghazi của Hạ Viện, tuyên bố ra tranh cử và hy vọng thu hút sự ủng hộ của nhóm chủ trương ôn hòa lẫn cánh bảo thủ nhiều hơn. Ông Chaffetz nói ông sẵn sàng ủng hộ người được đề cử, nhưng vì họ chưa có người đề cử và cuộc bỏ phiếu bị hoãn, nên ông sẽ tiếp tục cuộc vận động. (Mai Đức)