02/12/2015 | 0

Kêu gọi thành lập Hội Giáo Chức Chu Văn An

Kêu gọi thành lập Hội Giáo Chức Chu Văn An

Ban vận động thành lập Hội Giáo Chức Chu Văn An, hiện có: Vũ Mạnh Hùng – ĐT: 0902219982; Đỗ Việt Khoa (0906280006); Tô Oanh (0985396418); Vũ Hùng (0125383830626); Nguyễn Tiến Dân (01685056430); Nguyễn Thế Hùng (0905233440); Vi Đức Hồi (01665907650); Phạm Minh Hoàng (0938157501).

Trong thư ngỏ kêu gọi, có đoạn viết:

“Chúng tôi là những người đã từng phục vụ trong ngành giáo dục thuộc nhiều lãnh vực, đã nhiều năm đứng trên bục giảng để tận tâm phục vụ việc giảng dậy con em nhiều lứa tuổi, theo phương châm đã được Quản Trọng cổ suý từ ngàn xưa: “Bách niên chi kế mạc như thụ nhân” (nghĩa là kế hoạch trăm năm không gì bằng trồng người).

Thực vậy, việc giáo dục đào tạo những thế hệ thanh niên có trình độ kỹ thuật, khoa học tiên tiến, đồng thời là những công dân biết thương yêu đồng loại, hữu ích cho xã hội và cho đất nước vốn là mục tiên quan trọng hàng đầu của mọi quốc gia.

Tuy nhiên những sự việc xẩy ra hàng ngày trước mắt không khỏi khiến chúng ta không ưu tư, suy nghĩ. Chúng tôi đều có những trăn trở giống nhau về sự nghiệp giáo dục và thực trạng giáo dục ngày một xuống cấp nghiêm trọng của nước nhà. Chính vì lẽ đó, chúng tôi đã ngồi lại với nhau để đi đến một quyết định thành lập Ban Vận Động Hội Giáo Chức Chu Văn An để phục vụ cho những mục tiêu nói trên.

Sự chọn lựa Chu Văn An, một nhà giáo mẫu mực có công rất lớn đối với nền giáo dục Việt Nam để đặt tên cho Hội Giáo Chức Chu Văn An, nhằm nói lên hoài bão của Hội là góp phần chấn hưng tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục hiện nay, cũng như góp phần giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến thế hệ tương lai của đất nước”.

Chu Văn An (1292–1370), tên thật là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, là một nhà giáo, thầy thuốc, đại quan nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, được phong tước Văn Trinh Công nên đời sau quen gọi là Chu Văn An.

Sau khi ông qua đời, triều đình đã đưa ông vào thờ ở Văn Miếu, xem ông ngang hàng với những bậc Thánh hiền ngày xưa. Người dân vùng quê Thanh Đàm thờ ông làm Thành hoàng và gọi là đức Thánh Chu. Chu Văn An được tôn là Vạn thế sư biểu, nghĩa là người thầy chuẩn mực của Việt Nam muôn đời.

Vũ Minh Ngọc / SBTN