17/05/2017 | 3

Kêu gọi thành lập hội chống hiểm họa Trung Cộng

Kêu gọi thành lập hội chống hiểm họa Trung Cộng

ẢNh: chongbacthuoc.blogspot.com

Một nhóm nhà hoạt động đang kêu gọi thành lập một hội dân sự hoạt động công khai, để cảnh cáo người dân Việt Nam về hiểm họa lệ thuộc Trung Cộng. Hiện nay lời kêu gọi của họ đề ngày 15 tháng 5 năm 2017 được đặt trên trang mạng  chongbacthuoc.blogspot.com.

Hội được đặt tên là “Hội Chống Hiểm Họa Trung Quốc”. Nhóm kêu gọi chỉ ra nguy cơ Việt Nam ngày càng trở nên lệ thuộc vào Trung Cộng về chính trị, ngoại giao, quân sự và kinh tế, một nguy cơ được xác định là mối hiểm họa Bắc thuộc lần thứ ba. Hoạt động của Hội Chống Hiểm Họa Trung Quốc bao gồm: thông tin sâu rộng đến toàn thể nhân dân về hiểm họa Trung Cộng tại Việt Nam, phát hiện các thỏa thuận ký kết giữa nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và Trung Cộng đưa tới thiệt hại cho đất nước Việt Nam, vận động nhân dân không sử dụng hàng hóa Trung Cộng độc hại, hàng giả và hàng kém chất lượng.

Nhóm đưa ra lời kêu gọi lập hội gồm có 13 người đã ký tên, gồm nhà văn Mai Tú Ân; nhà báo, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Vũ Bình; nhà báo độc lập, kỹ sư công nghiệp Lê Dũng; thầy giáo, doanh nhân Nguyễn Tiến Dân; nhà báo, cựu tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng; thầy giáo, cựu tù nhân chính trị Vũ Văn Hùng; nhà văn, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Nghĩa; giảng viên Đào Thu Huệ; doanh nhân Lại Tiến Sơn; doanh nhân Nguyễn Sơn; kỹ sư kinh tế, nhà báo tự do Phạm Thanh Sơn; kỹ sư xây dựng Nguyễn Hà Thanh; và nhà văn, nhà báo Phạm Thành.

Huy Lam / SBTN