Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Kêu gọi tham gia & hưởng ứng đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 11

Kêu gọi tham gia & hưởng ứng đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 11

Đáp lời kêu gọi của ban tổ chức Đại Nhac Hội Cảm Ơn Anh kỳ 11 rất đông các vị đại diện công đồng , các hội đoàn đến tham dự buổi họp để bàn thảo kế hoạch vận động động và kêu gọi các tôn giáo, các tổ chức cộng đồng, và đồng hương các nơi tham gia và hưởng ứng chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ XI. Chương trình sẽ được tổ chức tại thành phố San Jose vào lúc 12:00 PM đến 8:00 PM, Chủ nhật 6 tháng 8-2017.