31/08/2016 | 0

Kêu gọi tham gia bầu trên mạng cho Tiến Sĩ Nguyễn Quang A trong giải thưởng ‘Hoa Tulip Nhân Quyền’

Kêu gọi tham gia bầu trên mạng cho Tiến Sĩ Nguyễn Quang A trong giải thưởng ‘Hoa Tulip Nhân Quyền’

Tiếng sĩ Nguyễn Quang A được để cử cho giải thưởng Hoa Tulip Nhân Quyền 2016.

Theo thông tin từ Tòa Đại Sứ Hòa Lan tại Việt Nam, ông Quang A đã vượt qua 81 ứng viên khác là các cá nhân và tổ chức bảo vệ nhân quyền nổi bật trên thế giới để lọt vào danh sách chung khảo.

Hoa Tulip Nhân Quyền, hay Human Rights Tulip, là giải thưởng hàng năm của chính phủ Hòa Lan dành cho tổ chức hay nhà hoạt động nhân quyền đã thực thi quyền con người một cách sáng tạo.

Năm nay, Tiến sĩ Nguyễn Quang A của Việt Nam, cùng với sáu tổ chức và ba cá nhân bảo vệ nhân quyền đến từ Mexico, Pakistan, Yemen, Peru và một vài nước khác được tuyển vào vòng bình chọn công khai. Theo danh sách này, ông Quang A có thể được xem là đại diện duy nhất của khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

Thông báo của Tòa Đại Sứ Hòa Lan cho biết ông Quang A được đề cử vì đã khuyến khích công dân thực hiện các quyền hiến định của mình, và truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ.

Báo mạng Dân Luận hôm qua dẫn lời nhà hoạt động trẻ Nguyễn Anh Tuấn từ Đà Nẵng, nói rằng anh được truyền cảm hứng từ những việc làm của Tiến sĩ Nguyễn Quang A, đồng thời kêu gọi mọi người bầu chọn cho ông.

Mọi người Việt có quan tâm đến dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam đều có thể tham gia cuộc bình chọn công khai cho tiến sĩ Nguyễn Quang A tại trang mạng www.humanrightstulip.nl. Cuộc bầu trên mạng này sẽ kéo dài cho đến ngày 7 tháng 9.

Nhiều người nhận định rằng việc tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận được giải nhân quyền này sẽ là một nguồn cổ vũ lớn lao cho phong trào đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền trong nước Việt Nam.

Huy Lam / SBTN