Kêu gọi biểu tình phản đối việc kết nghĩa giữa thành phố Irvine và thành phố Nha Trang