Home Tin Tức Cộng Đồng Hải Ngoại Kêu gọi biểu tình phản đối việc kết nghĩa giữa thành phố Irvine và thành phố Nha Trang

Kêu gọi biểu tình phản đối việc kết nghĩa giữa thành phố Irvine và thành phố Nha Trang