01/04/2015 | 0

Kết thúc cuộc họp đại hội đồng IPU-132 tại Việt Nam

Kết thúc cuộc họp đại hội đồng IPU-132 tại Việt Nam

Các đại biểu đã đóng góp tích cực, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn về chủ đề này và cho các văn kiện quan trọng khác của IPU 132. Tất cả bốn nghị quyết quan trọng được thông qua, gồm Chiến tranh thông tin điện tử là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế; Định hình cơ chế mới về quản trị nguồn nước; Luật pháp quốc tế đối với chủ quyền quốc gia; Hợp tác nghị viện chống lại phiến quân Quốc gia Hồi giáo và nhóm khủng bố Boko Haram.

Chủ tịch IPU Saber Chowdhury nói rằng những nội dung thảo luận trong những ngày qua, đã đáp ứng được kỳ vọng của các đại biểu. Người dân được đặt vào trung tâm biến lời nói thành hành động. IPU sẽ trình văn kiện này lên Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào tháng 9 năm nay.

Trở về nước sau IPU – 132, mỗi nghị viện sẽ có những giải pháp để thực hiện tốt hơn các cam kết tại hội nghị Hà Nội.

Trả lời câu hỏi về một đề tài được đông đảo nghị viện thảo luận tại IPU-132, là những thách thức đối với hoà bình và an ninh khu vực, nhất là tranh chấp về vai trò biển đảo, Chủ tịch IPU Saber Chowhudry cho biết, IPU tôn trọng khái niệm về chủ quyền quốc gia, quyền tự quyết của các dân tộc. Các quốc gia không nên can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia khác. Đó là những nguyên tắc của IPU.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Đại hội đồng IPU-132 cũng là bài học lớn cho Quốc hội Việt Nam trong các mặt hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; trong đó người dân luôn có vai trò trung tâm. Đó cũng là một nội dung quan trọng mà Thông điệp của Tổng thư ký LHQ gửi đến Đại hội đồng.

Những lời nói của ông Hùng có lẽ không mang giá trị nhiều khi vì thực chất quốc hội CSVN chỉ là một quốc hội bù nhìn, không đại diện cho người dân. Những dân biểu CSVN không phải là người do dân chúng thực sự bầu lên nên khó có việc người dân có thể “đóng vai trò trung tâm”.

Hồng Tú / SBTN