Kết quả Thống Kê Dân Số Châu Á tại hoa kỳ năm 2020

Kết quả Thống Kê Dân Số Châu Á tại hoa kỳ năm 2020

Trong một hội nghị trực tuyến về xu hướng dân số châu Á tại Hoa Kỳ được phản ánh qua cuộc thống kê dân số năm 2020 do TDW & Co trình bày, các thành viên của nhóm Thống kê dân số năm 2020 đã giải thích những phát hiện và dữ kiện mới.

Chánh văn phòng thông tin công cộng Michael Cook, giám đốc và cố vấn cao cấp về chủng tộc và nghiên cứu dân tộc và tiếp cận cộng đồng trong Phòng dân số của Cơ quan thống kê dân số Nicholas Jones, và Trưởng phòng Chi nhánh thống kê chủng tộc, Phòng dân số Rachel Marks đã quản lý khung chat.

Cuộc thống kê dân số năm 2020 rất khác biệt ở chỗ nó xảy ra trong thời kỳ đại dịch. Nhưng bất chấp những thách thức chưa từng có, hơn 99.98% địa chỉ trên toàn quốc đã tham gia. Có một sự nhấn mạnh rõ rệt về việc bảo đảm các gia đình người Mỹ gốc Á tham gia vì trong lịch sử, họ là những người ít trả lời bảng câu hỏi nhất.

Một trong những phát hiện chính bao gồm dân số người Mỹ gốc Á đã tăng 35% trong 10 năm qua. Ngoài người châu Á gốc, 3.5 triệu người được xác định là người châu Á đa chủng tộc, chiếm hơn một phần tư tổng số người thuộc chủng tộc hỗn hợp ở Hoa Kỳ.

Số người xác định là người châu Á ở Hoa Kỳ tăng gần gấp ba lần trong ba thập niên qua và người châu Á hiện là nhóm dân số phát triển nhanh nhất trong số bốn nhóm chủng tộc và sắc tộc lớn nhất của Hoa Kỳ. Thu nhập trung bình của các gia đình Việt Nam là 70,172 mỹ kim, với 71% là chủ nhà.