15/04/2015 | 2

Kết quả thanh tra: chính quyền Hà Nội vẫn khẳng định chặt cây là đúng!

Kết quả thanh tra: chính quyền Hà Nội vẫn khẳng định chặt cây là đúng!

Ông Lượng cho hay: “Họ gửi báo cáo cho chúng tôi từ ngày 13/4. Nói đầy đủ thì đây là dự án cải tạo và thay thế cây xanh trên địa bàn Hà Nội. Hiện nay Hà Nội vẫn đang chỉ đạo thanh tra việc đó. Dự án này đã được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Nội hàm của việc thay thế cây ở đây là gì? Đó là thay thế cây sâu mọt, cây cong vênh, cây dễ khả năng đổ gãy vào mùa mưa bão hoặc cây xanh gây phương hại tới môi trường. Nếu chỉ thay thế những cây như thế thì chúng ta phải ủng hộ chứ. Nhưng tổ chức thực hiện đã đúng chưa, thì bây giờ phải có cơ quan đánh giá. Bây giờ Hà Nội đang làm việc đó”.

Cũng theo ông Lượng, đích thân Tổng Thanh tra Chính phủ đã điện thoại tới đoàn thanh tra của chính quyền Hà Nội để yêu cầu phải làm một cách khách quan, trung thực để trả lời cho công luận được rõ. Thanh tra Chính phủ cũng có đoàn giám sát cuộc thanh tra này.

Trước đó, Phó tổng Thanh tra Chính phủ – ông Nguyễn Đức Hạnh đã ký văn bản gửi Chủ tịch thành phố Hà Nội đề nghị tiến hành thanh tra, làm rõ về dự án chặt hạ cây xanh, xử nghiêm những sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời có biện pháp ngăn chặn kịp thời việc đốn hạ cây xanh tương tự; thực hiện việc bảo vệ cây xanh theo quy định Luật Thủ đô… Thanh tra Chính phủ đề nghị chính quyền Hà Nội báo cáo kết quả xử lý, gửi tới cơ quan này trước ngày 15/4.

Quyết định chặt hạ cây xanh cũng nhận được sự chú ý quan tâm của một số đại biểu quốc hội: ông Nguyễn Lân Dũng đã có nhiều phát biểu trên góc độ nhà khoa học ; ông Nguyễn Sỹ Cương thì đưa ra vấn đề chính quyền Hà Nội có hành vi vi phạm Luật Thủ đô …

Nhận định chung về văn bản giải trình của chính quyền Hà Nội vẫn còn chung chung, không có chi tiết cụ thể, vẫn còn những luận điểm khẳng định chuyện chặt hạ cây xanh là đúng pháp luật và không hề có sự hối lỗi về những điều sai trái đã làm, cũng như chậm trễ xét xử những người đã ra quyết định chặt cây.

Chính quyền Hà Nội đã bày trò “chơi chữ”, khi tên đề án là “cải tạo và thay thế”, chứ không sử dụng chữ “chặt hạ”, rồi dựa vào đó nói rằng việc chặt cây “sâu mọt, cong vênh, dễ đổ” là đúng. Trên thực tế, cái sai của chính quyền Hà Nội đã quá rõ ràng. Xét về thủ tục pháp lý để chặt cây, các cây mà chính quyền Hà Nội nói “cong vênh, sâu mọt, dễ đổ, …” hoàn toàn không có biên bản hiện trạng để ra quyết định chặt hạ. Qua các bức ảnh người dân và báo chí đưa lên, thì những cái cây đó hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường và rất nhiều gỗ – miếng mồi ngon cho đám “lâm tặc”.

Đến nay, chủ tịch thành phố Hà Nội vẫn nói sẽ tiếp tục chặt cây, bất chấp sự phản đối và giận dữ của người dân. Qua nhiều hành động phản đối, người dân Hà Nội cũng kiên quyết khẳng định họ sẽ phản kháng cho đến khi nào chính quyền nhận lỗi và sửa sai.

Nhật Nam / SBTN