Kết quả sơ khởi cho thấy ba thành viên Hội Đồng Thành Phố Westminster có thể không bị bãi nhiệm

Kết quả sơ khởi cho thấy ba thành viên Hội Đồng Thành Phố Westminster có thể không bị bãi nhiệm

Ảnh: OC Register

Theo bản tin của VoiceOfOC.org, dựa trên kết quả sơ khởi từ cuộc bầu cử bãi nhiệm đặc biệt vào tối thứ Ba, ba thành viên Hội đồng Thành phố Westminster có thể sẽ ở lại trong hội đồng và không bị bãi nhiễm, sau một nỗ lực kéo dài một năm của các cư dân thành phố tìm cách truất phế họ.

Trong số 45,218 cử tri đã ghi danh của thành phố, ít nhất 15,995 người trong số này đã bỏ phiếu – quyết định liệu các thành viên hội đồng gồm có nghị viên Kimberly Hồ, nghị viên Charlie Nguyễn và Thị trưởng Tạ Đức Trí nên ở tại chức hay được thay thế, và nếu có, thì ai nên thay thế họ.

Cuộc bầu cử bãi nhiệm đã diễn ra bằng các lá phiếu gửi qua thư, sau khi cuộc bỏ phiếu trực tiếp đã bị hủy do cuộc khủng hoảng coronavirus đang diễn ra.

Khi được hỏi liệu thị trưởng Tạ Đức Trí Ta có nên bị bãi nhiệm hay không, 9,507 cử tri (59%) trả lời Không, trong khi 6, 427 (40%) trả lời Có.

Đối với việc bãi nhiệm nghị viên Kimberly Hồ, 9,161 cử tri (57%) trả lời Không, trong khi 6,718 (42%) trả lời Có.

Đối với Charlie Nguyễn Mạnh Chí , 9,207 cử tri (58%) trả lời không,  trong khi 6,666 (42%) trả lời Có.

Bất kể ứng cử viên thay thế nào nhận được nhiều phiếu bầu nhất, sẽ không mang ý nghĩa gì hết, trừ khi đương kim nghị viên hay thị trưởng bị bãi nhiệm.  Trong số phiếu có được vào tối thứ Ba, 766 phiếu bầu vẫn được đếm.  Con số đó có thể tăng sau ngày bầu cử. (BBT)

Cùng chuyên mục