28/10/2013 | 1

KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG GEORGIA

KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG GEORGIA

Tin Tbilisi – Người dân Georgia thức giấc sáng nay đã có Tổng thống mới. Ông Georgy Margevlashvili 44 tuổi là người được Thủ tướng Bidzina Ivanishvili ủng hộ hy vọng sẽ tiếp tục chính sách thân Tây Phương. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương là bà Tamara Zhvania cho biết với 90.99% số phiếu đã đếm, ông Georgy Margvelshavili nhận được 62.9% số phiếu. Chiến thắng của nhà triết học Margvelashvili 44 tuổi sẽ củng cố thêm sự cầm quyền của liên minh Giấc Mơ Georgia. Người dân trên đường phố không hy vọng sẽ có sự thay đổi lớn trong nước.

Ông Gala Basiladze nói ông ta chỉ hy vọng đời sống sẽ tốt hơn. Bà Nino Mamulashvili nói bà ta không có sự tin tưởng nhiều đối với ngững người làm chính trị. Trước bầu cử, Thủ tướng Ivanishvili nói ông ta muốn khuynh hướng hiện giờ được tiếp tục, Georgia không còn tiếp tục tìm kiếm những nhân vật siêu anh hùng. Ông Helen Khoshtaria là một nhà phân tích của GRASS nói cuộc bầu cử diễn tiến tốt đẹp, không có sự vi phạm nào quan trọng. Là cuộc bầu cử tự do dân chủ lần đầu tiên kể từ năm 2003.

Ông Margvelashvili có bằng tiến sĩ của trường đại học Tbilisi sẽ là người đại diện quốc gia, tổng tư lệnh quân đội, nhưng quyền lực điều hành quốc gia Georgia hiện giờ nằm trong tay chính phủ và quốc hội. Hiến pháp của Georgia đã thay đổi đi từ Tổng thống chế qua chế độ dân chủ đại nghị. Chủ trương đối ngoại của ông Margvelashvili là can bằng ảnh hưởng giữa Tây Phương và Nga. Bà Khoshtaria nói cả Liên minh Giấc Mơ Georgia và dảng UNM đều chủ trương thân Tây Phương, dân chúng Georgia ủng hộ sự chọn lựa này. Ông Margvelashvili sẽ nhậm chức vào ngày 17 tháng 11.