05/11/2014 | 0

Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ là sự phản đối trực tiếp chính sách Tổng thống Obama

Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ là sự phản đối trực tiếp chính sách Tổng thống Obama

Washington, DC. (Reuters) – Một ngày sau khi đảng Cộng Hòa thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ, chủ tịch đảng tuyên bố kết quả của cuộc bầu cử hôm Thứ Ba ngày 4 tháng 11, là một cơ hội để người dân Hoa Kỳ lên tiếng phản đối tổng thống.

Ông Reince Priebus nói người dân hoa Kỳ cũng ủng hộ những giá trị bảo thủ trong các cuộc đua khác. Trong cuộc bầu cử hôm Thứ Ba, đảng Cộng Hòa thắng tại nhiều nơi mà đang Dân Chủ từng được ủng hộ. Tám trong số 10 chiếc ghế Thượng Viện được coi là bất phân thắng bại, đảng Cộng Hòa chiến thắng gần như tất cả. Các ứng cử viên Thượng Viện của đảng Cộng Hòa cũng giành được những chiếc ghế của đảng Dân Chủ tại Montana, Colorado, West Virgina, South Dakota và Arkansas.

Việc đảng Cộng Hòa giành được quyền kiểm soát Thượng Viện sẽ buộc ông Obama phải thu nhỏ tham vọng của mình xuống thành các hành động hành pháp, không yêu cầu cơ quan lập pháp phê chuẩn, hoặc các vấn đề có thể được cả 2 đảng ủng hộ, chẳng hạn như thỏa thuận thương mại và cải tổ thuế. Đây cũng là sự thử nghiệm khả năng thỏa hiệp của ông đối với các đối thủ chính trị mới đắc cử, những người chống lại chương trình nghị sự của ông kể từ khi ông đầu tiên đắc cử vào năm 2008.

Ông Obama đã mời các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Quốc Hội tới Tòa Bạch Ốc vào hôm Thứ Sáu trong bối cảnh chính trị mới. (Nguyên Trân)