22/10/2016 | 0

Kết quả của bầu cử sớm cho thấy thuận lợi cho bà Clinton

Kết quả của bầu cử sớm cho thấy thuận lợi cho bà Clinton

Washington DC. (CBS) – Cho đến nay, kết quả của bỏ phiếu sớm cho thấy ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton đang gặt hái kết quả tốt ở các tiểu bang quan trọng như Florida, Ohio và Bắc Carolina.

Khoảng bốn triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu trong đó có cả Tổng thống Barack Obama. Các kết quả sơ khởi cho thấy khó khăn để ông Trump có thể dành chiến thắng trong cuộc bầu cử kỳ này.

Tờ Washington Post cho biết các kết quả sơ khởi cho đến nay cho thấy bà Clinton nhận được nhiều phiếu hơn so với ông Obama nhận được vào năm 2012. Tại North Carolina, dữ liệu ban đầu cho thấy ông Trump dẫn trước bà Clinton, nhưng đó là mức thấp hơn mà đảng Cộng Hòa nhìn thấy ở hai cuộc bầu cử vừa qua. Ở Florida, ông Trump cũng dẫn một chút nhưng ở mức độ rất nhỏ. Trong năm 2012 và 2008, vào thời điểm này mức dẫn của ứng viên của Đảng Cộng Hòa ở Florida là lớn hơn nhiều.

Theo truyền thống, hầu hết việc bỏ phiếu sớm là của các cử tri của đảng Cộng hòa. Điều này giải thích lý do cho việc dẫn trước của ông Trump ở hai tiểu bang. Nhưng mức dẫn thấp rất nhiều so với các kỳ bầu cử trước cho thấy ông Trump nhiều phần sẽ gặp khó khăn trong kỳ bầu cử này. (Lê Hoàng)