05/06/2014 | 0

Kết quả bầu cử địa phương cho thấy người Nam Hàn vẫn muốn ông Phác Cận Huệ lãnh đạo

Kết quả bầu cử địa phương cho thấy người Nam Hàn vẫn muốn ông Phác Cận Huệ lãnh đạo

Seoul, Hàn Quốc. (Reuters) – Chính phủ Tổng thống Phác Cận Huệ bị dân chúng tức giận vì đã có phản ứng chậm chạp trong việc cứu cấp chiếc phà Sewol bị chìm, nhưng đảng Saenuri vẫn chiến thắng cuộc bầu cử địa phương.
Giới chức đảng Saenuri nói rằng kết quả cuộc bầu cử là thông điệp của dân chúng muốn Tổng thống tiếp tục tiến hành các chính sách cải cách hệ thống thư lại và phát triển nền kinh tế.
Việc chiếc phà bị chìm làm cho các vấn đề vận động truyền thống tập trung vào các vấn đề giáo dục, an sinh xã hội, giáo dục đã bị bỏ qua một bên, việc vận động bầu cử tập trung vào tiêu chuẩn an toàn giao thông.
Ông Lee Wan-koo là một viên chức cao cấp của đảng Saenuri nói rằng kết quả cuộc bầu cử cho thấy dân chúng muốn Tổng thống hoàn tất nhiệm vụ tái thiết quốc gia. Các ứng cử viên của đảng Saenuri đã chiến thắng 8 trong 17 cuộc chạy đua thị trưởng và tỉnh trưởng, trong đó có các thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi nằm gần thủ đô.
Ông Ahn Cheol-soo là phối hợp viên đảng Tân Liên minh Dân Chủ nói rằng Liên minh rất buồn công nhận kết quả. Ông Park Won-soon được đảng Dân Chủ và Dân Chủ Lao Động ủng hộ vẫn giữ chức đô trưởng Seoul, dẫn đầu ứng cử viên của đảng Saenuri trên 10% số phiếu.
Mức chấp thuận đối với Tổng thống Phác Cận Huệ đã từ 61% rớt xuống còn 45% sau khi chiếc phà Sewol bị chìm ngày 16 tháng 4. Tuy nhiên kết quả thăm dò của Gallup Korea trong cuối tháng 5 cho thấy 40% dân chúng vẫn ủng hộ đảng Saenuri và chỉ có 28% ủng hộ đảng đối lập Tân Liên minh Dân Chủ. (H. Võ)