10/04/2014 | 0

Kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử Insonesia

Kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử Insonesia

Jarkata, Jarkata. (Reuters) – Sáng nay, người dân Indonesia đã thức giấc trong sự ngạc nhiên đối với kết quả quá yếu của đảng đối lập chính. Kết quả sơ khởi cho thấy đảng Đấu Tranh Dân Chủ hay PDI-P chỉ nhận được 19% số phiếu, chưa đủ 25% cần thiết để chỉ định ứng cử viên tổng thống. Kết quả tạo lo ngại quốc gia có nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á sẽ lâm vào tình trạng bất ổn chính trị, làm cho thị trường chứng khoán Indonesia rớt xuống 3% trong sáng thứ Năm.
Ông Jodi Pujiyono Susanto là một nhà buôn bán của Valbury AsiaSecurities nói rằng đã có sự hy vọng đảng PDI-P chiến thắng và ông Joko Widodo sẽ ra tranh cử tổng thống, nhưng cuộc bầu cử cho thấy đảng PDI-P không có số phiếu cụ thể trên toàn quốc và hiện giờ thị trường đang tiên đoán ai sẽ là người trở thành tổng thống Indonesia. Đồng rupiah cũng đã mất giá 0.3% vào những giờ thị trường mở cửa.
Kết quả bầu cử quốc hội cho thấy đảng PDI-P phải liên kết với đảng khác để có thể đưa ông Widodo ra tranh cử tổng thống. Cứ mỗi 5 năm người dân Indonesia bầu lại quốc hội và 3 tháng sau đó sẽ bầu tổng thống. Những đảng chính trị nhận ít nhất 25% số phiếu bầu trên toàn quốc hay chiếm được 20% số ghế trong quốc hội mới có thể chỉ định ứng cử viên tổng thống. (H. Võ)