23/06/2016 | 2

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý – Anh rời Liên Âu

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý – Anh rời Liên Âu

Tin Luân Đôn, Anh Quốc. (Reuters) – Kết quả kiểm phiếu gần hoàn tất cuộc trưng cầu dân ý cho thấy Anh đã quyết định rời Liên Âu, với 51.7% ủng hộ rời Liên Âu, và 48.3% ủng hộ ở lại.

Kết quả đẩy Anh Quốc vào một con đường bất định, và gây trở ngại lớn nhất cho nỗ lực của Âu châu để thúc đẩy đoàn kết kể từ Đệ Nhị Thế Chiến. Cho tới sáng Thứ Sáu 24/06 (giờ Luân Đôn), theo kết quả kiểm phiếu cuộc trưng cầu dân ý gây nhiều tranh cãi của Anh, những người ủng hộ việc rời Liên Âu đã chiến thắng.

Việc Anh rời khỏi Liên Âu có thể dẫn tới sự sụt giảm mạnh nhất từ trước tới nay trên thị trường thế giới. Tiền tệ Anh giảm 9%, xuống tới mức thấp nhất trong vòng 30 năm, vào khoảng 1.35 Mỹ kim cho một bảng Anh. Sự sụt giảm này còn lớn hơn cả ngày Black Wednesday vào năm 1992, khi nhà tài chánh George Soros đẩy đồng bảng Anh phải rút ra khỏi European Exchange Rate Mechanism (tạm dịch: Cơ Chế Tỷ Giá Của Âu Châu). Sự sụt giảm này là do lo ngại quyết định rời Liên Âu của Anh sẽ ảnh hưởng tới đầu tư vào nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới này.

Cuộc trưng cầu dân ý bắt đầu thủ tục chia rẽ với Liên Âu, kéo dài ít nhất 2 năm, đặt ra câu hỏi về vai trò của Luân Đôn như là thủ đô tài chánh thế giới, và gây áp lực lớn buộc Thủ Tướng David Cameron từ chức, mặc dù ông đã cam kết ở lại, bất chấp kết quả như thế nào. (Nguyên Trân)