Kết hôn & Luật di trú

Trong chương trình LUẬT PHÁP & XÃ HỘI kỳ này, luật sư Trần Văn Hòa sẽ nói về vấn đề “Kết hôn & Luật di trú”. Chính phủ Hoa Kỳ vừa thông qua vấn đề cho phép những người đồng tính kết hôn với nhau nhưng ở Việt Nam thì chưa. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình để hiểu rõ hơn về luật di trú trong việc kết hôn đồng tính và cũng như kết hôn giữa nam và nữ.