Kết hôn & Di trú của vợ chồng đồng tính

Chương trình LUẬT PHÁP & XÃ HỘI kỳ này sẽ nói về “kết hôn & di trú”. Những cặp đồng tính đã kết hôn nhưng một người không mang quốc tịch Hoa Kỳ thì có được bảo lãnh sang hay không? Thủ tục bảo lãnh giữa những cặp đồng tính và cặp nam, nữ có khác nhau hay không? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.